Informații

INFORMAȚII DESPRE PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Cine prelucrează datele dumneavoastră personale?

KD Capital Ltd. cu sediul în str. L. Karavelov 2, Plovdiv, Bulgaria, EU TVA număr : 205391327 (noi) adună și prelucrează datele dumneavoastră personale în numele Ferratum Bank p.l.c., înscris în Registrul societăților din Malta sub numărul  C 56251, cu sediul pe adresa  St. Business Centre, 120 The Strand, Gzira, Malta (în continuare: Ferratum ili banka), telefon 0800 7707, e-mail info@ferratumbank.hr.

Ferratum bank p.l.c.  este o parte Ferratum Grupe – împreună cu alte societăți al cărui membru majoritar este  direct și indirect Ferratum Oyi (numărul Registrului Comercial 1950969-1, cu sediul pe adresa Ratamestarinkatu 11 A, Helsinki, Republica Finanlanda).

Ferratum este responsabil pentru prelucrarea datelor dvs. persoanle și ca asemenea ar trebui considerat șeful prelucrărilor datelor în conformitate cu  GDPR-u, iar noi, ca și executanții prelucrării,  prelucrăm datele personale conform instrucțiilor Ferratum.

Mai multe detalii despre modul de prelucrare de căre Ferratum-a puteți afla pe https://www.ferratumbank.hr/sites/ferratumbank.hr/files/20180510_HR%20Principles%20of%20processing%20personal%20data%20of%20clients.pdf

De ce se prelucrează datele personale?

Datele dvs. personale se prelucrează cu  scopul încheierii și realizării contractului privind creditul/Împrumutul și dacă nu doriți să trimiteți toate datele personale cerute, nu vom putea să trimitem băncii cererea dumneavoastră și banca nu va putea să încheie contracul cu dumneavoastră.

 Prelucrarea menționată include identificarea reglementară a solicitantului cererii sau întrebărilor pentru credit/împrumut, respectiv derularea verificărilor creditului și evaluarea, verificarea și evaluarea riscului de partea solicitantului cererii, dar totul cu scopul deciderii dacă și sub ce condiții va încheia Ferratum contractul pentru acordarea creditului/împrumutului cu solicitantul cererii.

Baza juridică a unei asemenea prelucrări este încheierea și executarea contracului cu solicitantul cererii, precum și interesele legitime ale Ferratum să asigure că clientul este de încredere și capabil din punctul de vedere al creditului să achite toate sumele datorate, precum și obligațiile legale și regulatorii ale Ferratum care reies din legile aplicate, inclusiv legile și reglementările care reglementează instituțiile de credit/împrumuturi, precum obligația informării reguiatorului, regulilor privind combaterea spălării de bani (AML) și finanțarea terorismului, respectiv reglementările privind identificarea cu regularitate a clientului (KTC) și asigurarea încrederii și capacității de creditare a clientului.

Care date se prelucrează?

Pentru realizarea scopului, se adună următoarele date personale:

 Datele de identificare (de ex. prenumele, cod numeric personal, data nașterii, locul nașterii, date privind identificarea documentului și copia acestuia, fotografia din cartea de identitate  cu scopul verificării identității

Date de contact (de ex. Adresa, număr de telefon, adresa de e-mai);

Date din bancă (de ex. ID bancă, denumirea băncii, proprietarul contului, numărul contului).

Pe lângă cele menționate, Ferratum poate să ceară de la dumneavoastră și alte date pentru realizarea scopului, cum sunt:

 1. Date financiare (de ex. Salariul, veniturile, proprietate, responsabilități, proprietate);
 2. Date legate de contract cu darea de garanții;
 3. Date legate de originea proprietății (de ex. Date privind angajatorul, partenerii de afaceri, afaceri și beneficiarii adevărați, date care arată sursele veniturilor dumneavoasră și bogăția);
 4. Date legate de capacitatea de creditare/încredere (de ex. Date legate de comportarea cu ocazia achitării, date despre pagube prorovocate Ferratum-ului, verificarea măsurilor unei analize vaste în legătură cu combaterea spălării de bani și finanțării terorismului, respectiv asigurarea conformării cu sancțiunile internaționale, inclusiv scopul relațiilor de afaceri și indicația dacă clientul este persoană exponată politic);
 5. Date adunate cu ocazia efectuării obligațiilor legale (de ex. Informații primite cu scopul problemei înaintate de organele de cercetare, notari, fisc, tribunale și executori );
 6. Date privind comunicația (de ex. E-mail, înregistrarea convorbirilor telefonice);
 7. Date legate de servicii (de ex. Realizarea contractelor și nerealizarea lor, tranzacțiilor efectuate, anunțuri înaintate, cereri șicontestații). 

Aducerea automatizată a hotărârilor și profilare

Hotărârea privind semnarea contractului cu clientul aduce Ferratum, iar Ferratum hotărăște în baza profilării și/sau adoptarea automatizată a hotărârii dacă cererea pentru credit este completă sau adoptată parțial sau respinsă.

Hotărârea se aduce în baza datelor depuse de solicitantul cererii, a datelor primite din alte izvoare, cum sunt registrele publice și private ale altei terțe părți, precum și a datelor din comportarea anterioară a clientului în legătură cu plata față de Ferratum. Nu se prelucrează nicio categorie specială de date (de ex. Date legate de sănătate, date genetice).

Profilarea și/sau aducerea automată a hotărârii sunt necesare pentru încheierea contractului, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale Ferratum legate de idenftificarea reglementară a clientului, evaluarea capacității de creditare a clientului, combaterea acțiunilor ilicite și spălarea de bani. Aducerea automată a hotărârii ajută Ferratum să verifice identitatea clientului și să verifice dacă se poate avea încredere în client și dacă este capabil de creditare, respectiv dacă este capabil să-și îndeplinească obligațiile prevăzute în conformitate cu contractul. Aducerea automată a hotărârii ajute Ferratum să aducă  hotărâri cinstite și responsabile despre împrumut. Ferratum nu va aproba credit/împrumut și poate rezilia contractul dacă află că clientul nu plătește cu regularitate și dacă clientul a remis Ferratum date inexacte. Adoptarea automată a hotărârii, de asemenea, ajută la micșorarea posibilității unei erori umane, discriminării și abuzului de putere, facilitează aducerea de hotărâri în perioade de timp scurte, având în vedere cantitatea de cereri pe care le poate primi Ferratum.

Dacă doriți însă să contestați hotărârea adusă, să vă exprimați atitudinea proprie, să realizați dreptul la intervenția umană a șefului prelucrării, puteți contacta Ferratum la telefon  0800 7707 sau prin e-mailul  info@ferratumbank.hr.

Distribuirea datelor personale

Ca și executanții prelucrării, toate datele personale pe care le colectăm în numele Ferratum, le transmitem Ferratum ca și lefyk prelucrării.

Ferratum poate distribui datele dumneavoastră personale cu următoarele terțe părți:

 1. Cu persoane (fizice sau juridice) care garantează pentru îndeplinirea obligațiilor clientului față de Ferratum (de ex., garant). Baza juridică pentru o asemenea acțiune este interesul legitim al Ferratum să asigure executarea contractului;
 2.  Clienților,  pentru îndeplinirea obligațiilor, dumneavoastră sunteți garant. Baza juridică pentru o asemenea acțiune este interesul legitim al Ferratum să asigure realizarea contractului;
 3. Persoanelor care întrețin  baza de date privind întârzierile achitărilor. Baza juridică a unei asemenea acțiuni este interesul legitim al Ferratum să asigure executarea contracului și interesul legitim al terțelor părți să fie capabile să evalueze capacitatea de creditare a Clientului;
 4. Agențiilor pentru achitarea creanțelor și executorilor. Baza juridică a unei asemenea acțiuni este interesul legitim al Ferratum să asigure executarea contracactului;
 5. Revizorilor de la Ferratum. Baza juridică a unei asemenea acțiuni sunt obligațiile legale ale Ferratum.
 6. Regulatorilor Ferratum. Baza juridică a unei asemenea acțiuni sunt obligațiile legale ale Ferratum.

Pentru o viitoare prelucrare și distribuire a datelor de către Ferratum, citiți principiile Ferratum de prelucrare a datelor pe https://www.ferratumbank.hr/sites/ferratumbank.hr/files/20180510_HR%20Principles%20of%20processing%20personal%20data%20of%20clients.pdf.

Transferul datelor personale în afara EGP

Ferratum  transmite datele personale subiecților Ferratum Grup și altor persoane (incluzând facilitarea de acces la Datele personale) în afara Spațiului European al Averii, de ex. SUS, Canada, India, Elveția. Aceasta include facilitarea accesului la Datele personale din țările menționate. Însă, Ferratum acționează în modul menționat doar dacă există bază legală pentru o asemenea acționare, incluzând pe cei care primesc: (i) în țara care asigură o protecție exemplară a Datelor personale; sau (ii)supus instrumentului care acoperă cererile UE pentru transferul Datelor personale în afara UE.

 Informați detaliate legate de transferul Datelor personale în afara UE puteți primi contactând Ferratum la telefon 0800 7707 sau  prin e-mailul info@ferratumbank.hr.

Păstrarea Datelor personale

Executorii prelucrează datele personale și le păstrează conform instrucțiilor șefului, respectiv Ferraum.

Ferratum păstrează Datele dvs. personale în conformitate cu indicațiile activității sale atâta cât este necesar pentru îndeplinirea scopului în care au fost colectate sau atâta cât este necesar pentru protejarea drepturilor sale sau atâta cât este reglementat prin actele juridice.  

Perioada cea mai lungă care se poate aplica este  10 ani de la ultima tranzacție sau închiderea contului, dependent de ce a fost ultima.

Drepturile dumneavoastră

În măsura în care aceasta este prevăzut prin aplicarea Reglementărilor privind protejarea datelor personale aveți toate drepturile Anchetatului în raport cu datele dvs. personale. Aceasta include următoarele drepturi:

Dreptul să cereți accesul Datelor dvs. personale;

 1. Dreptul să primiți o copie a Datelor dvs;
 2. Dreptul să rectificați Datele personale incorecte sau incomplete care se referă la dumneavoastră;
 3. Dreptul să ștergeți Datele dvs. personale;
 4. Dreptul să limitați Prelucrarea datelor dvs. personale;
 5. Dreptul la transmiterea Datelor dvs. personale;
 6. Dreptul la contestația Prelucrării Datelor dvs. personale, care se bazează pe dominarea  interesului legitim, și anume care se prelucrează cu scopul marketingului indirect;

Dacă considerați că s-a ajuns la încălcarea drepturilor dvs, aveți dreptul să înaintați o rcontestație:

 • Serviciului Ferratum pentru sprijin beneficiarilor sau;
 • funcționarului Ferratum pentru protecția datelor sau;
 • Biroului Comisarului pentru informații și protejarea datelor, adresa: Floor 2, Airways House, Triq Il – Kbira, Tas-Sliema SLM 1549, telefon: +356 2328 7100, e0mail idpc.info@idpc.org.mt ili;
 • tribunalelor, dacă considerați că drepturile dvs. au fost lezate.

Pentru a realiza drepturile dvs, vă rugăm să contactați serviciul Ferratum sau  puteți trimite cererea dvs. și nouă, iar noi vom transmite această cerere Ferratum, precum și șefului  prelucrării. 

Modificarea principiilor

În cazul că Ferratum modifică practica prelucrării datelor personale sau în cazul că apare necesitatea ca aceste principii să se modifice în baza reglementărilor aplicate, practicii judecătorești sau indicatorilor emise de corpurile competente, Ferrtuam este autorizat să modifice unilateral aceste principii în orice moment. În acest caz, Ferratum vă va informa prin e-mail cel mai târziu o lună de zile înainte ca modificările să intre în vigoare. 

Contact

În cazul în care aveți vreo întrebare în legătură cu prelucrarea Datelor dvs. Personale, vă rugăm să contacați Ferratum la   telefon 0800 7707 sau e-mail info@ferratumbank.hr.

Ferratum a numit funcționarul pentru protejarea datelor personale, care de asemenea, poate fi contactat în legătură cu cele menționate prin intermediul următorului contact: dpo.hr@ferratumbank.hr.

De se să ne alegeți pe noi?

Experiența de mai mulți ani în finanțe ne-a adus printre cei mai de frunte când este vorba de microcreditare.

Transparență

Aici nu există cheltuieli ascunse. Înainte de a vă anunța pentru credit calculați înainte toate cheltuielile restituirii creditului și împrumutului.

k

Completați formularul

După ce ați ales suma pe care doriți să v-o achităm în cont, este necesar să introduceți toate datele cerute și să completați formularul pentru anunț.

Răspunsul nostru

Dacă ați completat cu succes formularul și l-ați trimis nouă spre verificare, în curând puteți aștepta remiterea informației privind aprobarea împrumutului.

Achitarea

După aprobarea creditului sau împrumutului, banii Dvs. vor fi achitați direct în cont. Achitarea este posibilă deja după 15 minute de la aprobare.

         
Evaluare: 4.3 / 5 (146 evaluare)

Home » Informații